18 กันยายน  2552

สอบถามข้อมูลและประวัติของอาหารไทยชุมชนจอมทองจากปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน

 

18 พฤศจิกายน  2552

สำรวจและสอบถามข้อมูล ประวัติของอาหารไทยชุมชนจอมทองจากปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน

 

ภาพกิจกรรมการทำอาหารต่างๆ

 

กลับขึ้นด้านบน